Z historie MO a líhně

Historie MO Domašov nad Bystřicí

            Historie rybářské MO je zmapována a doložena od r. 1946. V té době již existoval rybářský spolek, jehož zakládajícími členy byli pan Oskar Vinkralčík a JUDr. Vladimír Honal z Olomouce. V r.1946 spolek rovněž započal  výstavbu pstruží líhně v bývalé zemědělské usedlosti u osady Bělá, poblíž Domašova nad Bystřicí.

            Rybářský spolek měl již v prvních poválečných letech kolem 100 členů, kteří platili roční příspěvky ve výši 750 Kč a ustanovili si povinnost odpracovat 60 hodin pro organizaci. Stojí za zmínku, že se všichni členové spolku usnesli na hájení celého revíru po dobu 3 let, aby se řeka dostatečně zarybnila.

            Původní název MO Olomouc 2 měla organizace od r. 1952 do r. 1966. Následně došlo ke sloučení se pstruhovou organizací v Bělkovicích a ke změně názvu na MO Domašov nad Bystřicí. Revíry tvořila Hanácká Bystřice 3 a 4, Trusovický potok 1 a přilehlé nádrže, vše vody pstruhové.

            Pstruží líheň byla centrem hlavní činnosti organizace, patřila do katastrálního území Domašova, proto tedy změna názvu organizace. Velká část členů byla (a tak je to i dnes) z Olomouce, další pak ze všech přilehlých obcí kolem revírů až po Moravský Beroun.

Dnes má tato organizace téměř 1000 členů z olomouckého kraje a obhospodařuje 24 ha pstruhových vod a zajišťuje produkci lososovitých ryb pro mnoho ostatních MO na severní Moravě.

 Historie pstruží líhněOSKAR VINKLARČÍK – Hlavní zakladatel líhně Bělá (klikněte pro foto)

             Vystudoval gymnázium, ale také se současně vyučil v instalatérské dílně svého otce. Už ve dvaceti letech si v roce 1930 otevřel vlastní instalatérskou firmu. Koncem druhé světové války se spolu s několika přáteli připravoval k poválečnému založení místního rybářského spolku, což se mu pak také v roce 1946 podařilo.

            Především jeho zásluhou bylo vybudováno pstruhařství Bělá na hanácké Bystřici nedaleko Domašova nad Bystřicí (na samotném jeho vzniku se jinak podílelo celkem devět nadšenců). V letech 191 – 1954 patřila tato líheň s produkcí kolem dvou milionů jiker pstruha potočního mezi nejmodernější a nejproduktivnější a zásobovala plůdkem pstruha většinu vod celé Moravy. První odlovy generačních ryb však v začátcích probíhaly po setmění při světle lamp, což bylo nejen namáhavé, ale také přinášelo jen mizerné výsledky. Oskar Vinklarčík proto začal (spolu s přítelem Mazákem) pracovat na vývoji rybolovného elektrického agregátu. Počínaje rokem 1952 se pak už vyvinuté agregáty vyráběly sériově a distribuovaly do mnoha místních organizací svazu rybářů. V dalších letech se věnoval především zlepšování a modernizací těchto souprav, včetně agregátů bateriových. Ve spolupráci s Místní organizací ČRS Loštice (kde pomáhal rovněž s vybudováním líhně) se v 70. Letech minulého století úspěšně zabýval i umělým výtěrem parmy a ostroretky.
           
Oskar Vinklarčík zemřel 7. Prosince 1984.

            V roce 1946 získal rybářský spolek budovu a rozsáhlé pozemky bývalé zemědělské usedlosti poblíž osady Bělá v k. ú. Domašov nad Bystřicí. Vesničku Bělou postihla poválečná doba kompletním odsunem obyvatel (sudetských němců) a zahrnutím území do vojenského výcvikového prostoru. Dnes připomínají malebnost osady už jen staré kamenné mosty, torza mohutných zdí bývalých usedlostí a hluboké kamenné studny, které se bohužel stávají pastí pro místní zvěř a někdy i nezvané turisty.

            Díky obětavosti a skutečnému elánu pár desítek členů vzniklo na tehdejší dobu ojedinělé rybochovné zařízení s moderním vybavením a sádkami. Vlastní líheň měla ve sklepním prostoru budovy pískové filtry, rozvody vody, vytírací místnost se stoly a bazény a další místnost, kde bylo na stojanech umístěno více než 100 Ruckel-Vackových aparátů pro ukládání vytřených a oplodněných jiker. Líheň byla napájena vodou z Hanácké Bystřice a také z Bělského potoka, což bylo velmi užitečné, zejména při výkyvech kvality vody, kdy mohl být znečištěný zdroj nahrazen jiným. Již v r.1947 je doložena z písemností produkce plůdku pstruha obecného 500 tis.ks.

            Nutno podotknout, že naše revíry byly vodnatější, bylo méně sportovních rybářů, a tudíž veškerý generační pstruh na výtěr byl pouze z Hanácké Bystřice. Jsou zaznamenány roky, kdy líheň produkovala 1,5 mil.ks jiker pstruha obecného, což zní na dnešní dobu až neuvěřitelně. Vzhledem k tomu, že rybochovných zařízení v tehdejší době bylo na Moravě málo a stoupal počet sportovních rybářů, distribuce plůdku pokrývala velkou část severní Moravy.

            Postupem času ubývalo nadšení některých členů, přibývalo socialistických metod i závazků a řada významných členů již vzhledem k věku nemohla činnost vykonávat. Do líhně se přestalo investovat, scházely finanční prostředky a produkce klesala. Náklady na provoz líhně značně převyšovaly výnosy z prodeje ryb.

            V roce 2006 započala naše MO se zásadní rekonstrukcí a modernizací líhně a celého objektu z finančních zdrojů – dotací EU, ÚS Ostrava, Krajského zastupitelstva i Magistrátu m. Olomouce. Postupně se zvyšuje i produkce lososovitých ryb.

            Líheň se stala opět hlavní prioritou naší práce. Chceme vybudovat moderní a ziskové rybochovné zařízení s ubytovací kapacitou pro naše členy – brigádníky, kroužky mládeže, ale i studenty rybářských škol, kteří projevují zájem o absolvování odborné praxe.

            V r.2010 máme v plánu rekonstrukce a opravy za 1,3 mil. Kč. Plánovaná produkce je 350 tis. ks plůdku Po, 100 tis. ks plůdku Si, 300 tis. ks plůdku Pd a téměř 5 tun Pd tržní velikosti. Bohužel v posledních letech klesá zájem o plnění základní členské povinnosti – brigády a většina členů volí raději finanční náhradu za tuto povinnost, což umožňují stanovy. Tím se však snižuje i celkový zájem členů o veškeré dění v MO a řada z nich ani neví, v jak malebném prostředí naše líheň je a jak může být zajímavá práce kolem výtěrů a odlovů ryb. Ač máme několik stovek práceschopných členů, na většině akcí jako jsou výtěry a třídění ryb na líhni, kdy je potřebná každá ruka, se podílí hrstka členů výboru a 1 až 3 brigádníci z řad členů. Na líhni odpracovalo brigády v loňském roce pouze 20 členů. Řadě z nich patří velký dík, protože splnili svou povinnost několikanásobně.

            Placený správce líhně vykonává svou práci svědomitě, někdy i mimo pracovní dobu, protože práce s živým materiálem prostě nejde odložit. Přesto však bychom chtěli apelovat na naše členy, pokud máte zájem, věnujte alespoň několik hodin práci na líhni. Při nákupu povolenky obdrží každý podrobný rozpis s datumy brigád. Můžete se tak dozvědět, jak zajímavá ale i náročná je práce s rybami, kolik zabere času, energie a financí, než se objeví nějaký ten pstruh ve vašem rybářském košíku.

Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 52 visitors (110 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free