Zápis 07-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

http://www.pstruzilihenbela.cz.tl/

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

----------------------------------------------------------

Zápis čís. 7 / 2018

 

Z výborové schůze MO konané dne 07.07.2018 od 09,00 hodin v Pstruží líhni Bělá v Domašově nad Bystřicí

 

 

Přítomni: členové výboru: p. Bednář, p. Povalil, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Martin Lón, Ing. Lavička,

zaměstnanec MO: p. Otoupalík

omluveni: Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., Ing. Žaloudek, p. Slížek

 

 

Perspektivní úkoly k řešení:

 • Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni - splněno

 • Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno

 • Výměna el. bojleru ve služebním bytě

 • Oprava oplechování střechy objektu

 • Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200

 • Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200

 

 

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

V úvodu informoval výbor o průběhu a výši tržeb z distribuce ryb za první pololetí roku 2018.

Dále informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za první pololetí 1-6/2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu. O 50 000,- Kč jsou vyšší náklady na léčiva, kvůli zvýšené teplotě vody a velké koncentraci ryb v sádkách.

Poté seznámil členy výboru s ujednocenými pravidly pro vydávání povolenek bývalým členům, kteří na delší dobu přerušili členství, v souladu se stanovami.

Na závěr svého vystoupení uvedl, že ve dnech 16. - 17.7. bude proveden nejdříve servis a poté STK služebního vozidla Mitsubishi. Na plovoucím čerpadle na čištění rybníků od bahna, které bylo opraveno a které je již funkční, byla zjištěna jiná závada a to dírka v plováku, kterou je nutné zalepit – hospodář prověří možnost získání náhradního plováku.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

Martin Lón, jednatel:

V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č. 7/2018 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 19.06.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava.

Dále uvedl, že výborem schválené Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, již byly zveřejněny na internetových stránkách MO Domašov nad Bystřicí http://www.pstruzilihenbela.cz.tl/.

Na konec informoval výbor o tom, že v měsíci červenci 2018 proběhne další schůzka se starostkou obce Domašov nad Bystřicí, kvůli osazení mostu před líhní dopravními značkami omezujícími hmotnost vozidel na 5 tun, z důvodu zjištění aktuálního stavu věci.

 

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Informoval výbor o tom, že intenzivně pracuje na přípravě tábora pro mladé rybáře, který proběhne ve dnech 13. - 15.07.2018 v Razové na přehradě Slezská Harta.

Dále sdělil, že přes prázdniny bude kroužek přerušen.

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány a finanční prostředky od členů pravidelně vkládány na běžný účet MO.

Dále sdělil, že vyplatil vedoucímu rybářského kroužku p. Romanu Čtvrtlíkovi zálohu ve výši 10 000,- Kč, na dětský tábor, který proběhne na Slezské Hartě.

Následně uvedl, že jsme již obdrželi příspěvek z obce Bělkovice – Lašťany na rybářské závody dětí, ve výši 5000,- Kč.

Dále informoval, že byl ukončen prodej a vyúčtování povolenek a známek.

Na konec uvedl, že od pondělí dne 09.07.2018 do 06.08.2018 bude mít zavřeno z důvodu čerpání dovolené, toto bude zveřejněno na internetových stránkách MO. V případě potřeby zajistí prodej povolenek ostatní pověření členové MO.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval o tom, že na líhni je opět nedostatek brigádníků, tento problém by chtěl řešit zvýšeným dohledem na počet odpracovaných brigádnických hodin členů a kontrolou brigádnických výkazů. Výbor se poté shodl na tom, že by bylo možné také zvýšit platbu za jednu brigádnickou hodinu z 80 Kč na 100,- Kč, nebo vyplácet brigádníky, kteří mají již splněno 10 hodin práce a chtěli by dále chodit pracovat na líheň, toto bude předmětem jednání příští výborové schůze.

Dále uvedl, že tlaková myčka je otestovaná na čištění bazénů a funguje výborně. Je potřeba najít a zalepit dírku v plastovém plováku plovoucího čerpadla.

Na konec informoval výbor o tom, že je potřeba ještě vysadit do řeky Bystřice 3 q pstruha duhového, což bude provedeno po zvýšení průtoku vody v řece.

 

p. Karel Otoupalík, správce líhně:

Uvedl, že je potřeba navrhnout řešení a provést instalaci hlásiče náhlého přerušení dodávky elektrické energie, aby se předešlo většímu úhynu ryb např. v noci. Přerušení chodu dmychadel je v současné době při maximální obsádce sádek nepřípustné. Indikace výpadku el. proudu by měla spustit akustické zařízení v bytě vedoucího líhně a aktivovat telefonní sms na hospodáře, případně i na vedoucího líhně v době jeho nepřítomnosti. Zajištění odborné firmy si vzal na starost předseda MO p. Bednář.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 11. září 2018 od 17.00 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

 

Zapsal: Martin Lón

jednatel

 

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava

 • Předseda

 • Jednatel

 • Hospodář

 • Vedoucí práce s mládeží

 • Ekonom

 • Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 3 visitors (11 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=