Zápis 06-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

---------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 6 / 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 12.06.2018 od 17,00 hodin v RZ „U Hlaváčů“ v Bohuňovicích

 

 

Přítomni:   členové výboru:    p. Bednář, p. Povalil, Ing. Žaloudek, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Martin Lón, Ing. Lavička, p. Slížek

                   za DK:                 Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

           

 

Perspektivní úkoly k řešení:

                     Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni - splněno

                     Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno

                     Výměna el. bojleru ve služebním bytě

                     Oprava oplechování střechy objektu

                     Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200

                     Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200

 

 

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

V úvodu informoval o průběhu a výsledku územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 02.06.2018 ve Frenštátě p.R. Při volbách byli zvoleni všichni nově nominovaní kandidáti do výboru ÚS včetně nového předsedy pana Ing. Pavla Kociána z MO Rožnov p.R.

Dále informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za období 1-5/2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu. O 50 000,- Kč jsou vyšší náklady na léčiva, kvůli zvýšené teplotě vody a velké koncentraci ryb v sádkách.

Na závěr svého vystoupení uvedl, že již byl na líheň zakoupen vysokotlaký čistič a byla provedena montáž 3 venkovních svítidel v areálu. Dále byla zakoupena léčiva za 75 000,- Kč, která by měla vystačit až do konce roku 2018. Z líhně odvezl plovoucí čerpadlo na čištění rybníků od bahna, které bude opraveno.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

Martin Lón, jednatel:                                                                                                                             

V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č. 5/2018 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 24.05.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava, zejména pak k úkolu č. 196 který ukládá všem MO zaslat aktualizovaný dotazník na kontakty funkcionářů MO ČRS a souhlas člena se zpracováním osobních údajů. Tento dotazník byl na výborové schůzi upraven a souhlas člena se zpracováním osobních údajů byl podepsán předsedou p. Bednářem, jednatelem p. Lónem a hospodářem p. Janoštíkem. Uvedené dokumenty budou jednatelem neprodleně zaslány na ÚS Ostrava.

Dále členům výboru předložil Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, které byly výborem upraveny a schváleny všemi členy výboru, následně budou zveřejněny na internetových stránkách MO Domašov nad Bystřicí http://www.pstruzilihenbela.cz.tl/.

Poté informoval výbor o to, že se zúčastnil schůzky se starostkou obce Domašov nad Bystřicí, kvůli osazení mostu před líhní dopravními značkami omezujícími hmotnost vozidel na 5 tun, s čímž souhlasila a přislíbila, že most těmito značkami nechá osadit.

                                               

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

V úvodu informoval o tom, že se chystá tábor pro mladé rybáře, který proběhne ve dnech 13. - 15.07.2018 v Razové na přehradě Slezská Harta.

Dále sdělil, že přes prázdniny bude kroužek přerušen.

Na konec uvedl, že vhledem k plánovanému vypuštění rybníka v Lašťanech, kde mladí rybáři v kroužku loví a jehož vypuštění je plánováno na podzim roku 2018, plánuje s kroužkem z Rýmařova uskutečnit na tomto rybníku podzimní rybářské závody, termín bude upřesněn podle termínu výlovu. Dále uvedl, že ryby, které se vyloví z rybníka v Lašťanech, budou se souhlasem starosty dočasně umístěny na koupaliště do Bělkovic.

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány a finanční prostředky od členů pravidelně vkládány na běžný účet MO.

Dále sdělil, že poslal zálohu za povolenky ve výši 250 000,- Kč a dalších 80 000,- Kč musí ještě odeslat.

Následně uvedl, že doposud nepřišly slíbené peníze z obce Bělkovice – Lašťany za rybářské závody.

Na konec uvedl, že provedl reorganizaci, kvůli nařízení GDPR a že má všechny dokumenty zajištěny zámkem, tak jak to má být.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval o tom, že byl na líhni dokončen výlov dvouletého lipana -17 metráků, což je asi o 3 metráky méně než se plánovalo. Ztráty byly způsobeny jednak volavkami a taky pozdní distribucí. Při prudkém jarním oteplení v květnu a červnu není rybník schopen udržet takovou obsádku a v příštím roce musí proběhnout distribuce o měsíc dříve!!! 20 q je maximální kapacita rybníka.

Dále uvedl, že LČR udělali nad líhní na potoce příčnou stavbu, z důvodu opravy lesní cesty, což zapříčinilo přítok kalné vody do líhně a lehké ztráty na plůdku lipana, který v kalné vodě nepřijímá potravu.

Poté sdělil, že brigádník, který si na líhni odpracovává veřejně prospěšné práce, je přínosnou pracovní sílou (sečení trávy, třídění ryb, atd.)

Na konec informoval výbor o tom, že bylo provedeno posečení travního porostu na rybníku Bahňák v Ondrášově a na líhni. Domašovské rybníky budou posečeny v nejbližší době.

 

p. Slížek, člen výboru:

Informoval výbor o tom, že z Jívovského potoka na jaře sloveno nižší množství pstruha obecného a že na podzim bude proveden kontrolní odlov.

Dále se dotazoval jak postupovat, když si chce rybář, který má delší dobu přerušené členství, koupit povolenku. Postup bude upřesněn a sjednocen na příští výborové schůzi.

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 7. července 2018 od 09.00 hod. na pstruží líhni Bělá.

 

 

Zapsal:            Martin Lón

                        jednatel

 

 

Rozdělovník:

           VÚS ČRS Ostrava

           Předseda

           Jednatel

           Hospodář

           Vedoucí práce s mládeží

           Ekonom

           Předseda DK

Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 26 visitors (80 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=