Zápis 05-2018

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

https://www.pstruzilihenbela.cz.tl/

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------

Zápis čís. 5/2018

z výborové schůze MO konané dne 15.05.2018 od 17,00 hodin v RZ „U Hlaváčů“ v Bohuňovicích

Přítomni:   členové výboru:    p. Bednář, p. Povalil, Ing. Žaloudek, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Martin Lón, Ing. Lavička

                za DK:                 Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.        

Omluven:   p. Slížek

Perspektivní úkoly k řešení:

1.      Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni

2.      Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno

3.      Výměna el. bojleru ve služebním bytě

4.      Oprava oplechování střechy objektu

5.      Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200

6.      Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Z programu schůze:

p. Bednář, předseda:

V úvodu uvedl, že z rady ČRS jsme obdrželi nový registrační list, ve kterém již je uveden nový jednatel Martin Lón. Pan Josef Lavička – ekonom již na listu není uveden, neboť se tam uvádí předseda, jednatel případně místopředseda.

Dále sdělil, že odbornou firmou bylo dokončeno pokácení rizikových stromů pod dráty elektrického vedení, od břidlicového lomu v Domašově po líheň, doposud jsme neobdrželi fakturu za tyto práce.

Dále informoval o tom, že p. Janošťík s p. Náplavou provedli odvezení věcí z rybníka Husinec a že po obdržení údajů od myslivce p. Beneše bude mysliveckému sdružení vyfakturována zůstatková hodnota za unimobuňky které zůstaly na rybníku ve výši 10 000,- Kč.

Poté seznámil výbor s tím, že dne 30.04.2018 na líhni Bělá proběhla návštěva z Prahy z ČRS, za účelem pořízení fotografií pstruží líhně a článku do rybářského zpravodaje. Návštěvy se zúčastnil p. Konvička, p. Trybuček a za naši MO předseda p. Bednář. Článek s fotografiemi bude v příštím vydání zpravodaje.

Informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za období 1-4/2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu na počátku hospodářské sezony, vše probíhá podle plánu.

Dále předseda informoval o tom, že jarní veterinární vyšetření ryb bylo v pořádku.

Poté uvedl, že bylo vyrobeno písemné upozornění, o možných škodách způsobených poškozením hráze, které bude umístěno k pytlové hrázi nad líhní, na oba břehy, na jeden břeh bude vyroben stojan, jelikož zde není místo k vyvěšení.

Poté uvedl, že na rybníku č. 1, na líhni Bělá, bude u schodků nainstalováno opatření proti vydře říční, bude se jednat o kovový rám s česlemi.

Také informoval o nutnosti snížení maximální povolené hmotnosti, na kamenném mostě před líhní, ve směru od obce Jívová, po kterém jezdí přetěžovaná vozidla z kamenolomu. Věc zadal k vyřízení jednateli p. Lónovi.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

 

Martin Lón, jednatel:                                                                                                                             

V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č. 4/2018 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 26.04.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava, zejména pak k úkolu:

184 Povinnosti MO ČRS zabezpečit zpracování a ochranu osobních údajů, dle směrnice pobočného spolku k ochraně osobních údajů. A zveřejnit schválenou směrnici pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů dle manuálu.

Výše uvedený úkol bude naší MO splněn ihned.

Na závěr navrhl předsedu p. Radomíra Bednáře jako kandidáta do výboru ÚS ČRS na územní konferenci 2.6. 2018. Jeho návrh byl přijat všemi přítomnými členy výboru. Návrh kandidáta včetně souhlasu kandidáta a životopisu bude zaslán na ÚS ČRS následně.                                                

 

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

Přednesl informaci o aktuální činnosti jednotlivých kroužků mladých rybářů v tomto období. Informoval, že dne 5. května 2018, proběhly na rybníku v obci Bělkovice – Lašťany rybářské závody, kterých se zúčastnilo celkem 26 mladých závodníků, z nichž nejlepší chytili i 4 m ryb.

Poté uvedl, že dne 14.07.2018 s mladými rybáři proběhne víkendový pobyt na Hartě.

Dále informoval, že na podzim bude vypuštěn obecní rybník v Bělkovicích kvůli opravě břehů a je nutno najít jiný rybník, kde budou dočasně umístěny vylovené ryby. 

 

p. Ing. Lavička, ekonom :

V úvodu upozornil, že někteří prodejci povolenek prodávají povolenky, aniž by byli splněny členské povinnosti, toto bude řešit s konkrétními prodejci individuálně.

Informoval o tom, že nový programu RYBY 16 je již plně funkční a je zabezpečen přístupovým heslem.

Připomenul prodejcům povolenek, aby:

- neprodávali povolenky na dětském kroužku

- průběžně zasílali podklady k prodeji povolenek

- osoba se státním rybářským lístkem, která má delší dobu přerušené členství, šla před vydáním povolenky znovu na školení.

Poté uvedl, že školitelé mají vybírat peníze od nových členů a zároveň vydal průkazy funkcionáře výboru jednateli p. Lónovi a předsedovi DK p. Vepřekovi.

Dále sdělil, že Na OÚ Bělkovice byly zaslány přílohy k žádosti na dotaci na rybářské závody dětí.

Na konec uvedl, že již odeslal další finanční částky za známky a za povolenky, také zaplatil 35 876,- Kč, za nájem rybníka Domašov panu Látalovi a smlouvu zaslal na ÚS ČRS Ostrava. Všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány a finanční prostředky od členů pravidelně vkládány na běžný účet MO.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář :

V úvodu informoval o tom, že byl slovený rybník č. 1 na líhni, ze kterého bylo vyloveno 37,5 metráků pstruha potočního 2, cca 10 % ryb v rybníku chybí, kdy toto je přisuzováno dravcům, jako je vydra říční a volavky.

Dále uvedl, že byl do Trusovického potoka a několika dalších vysazen plůdek pstruha obecného. Dále bylo vysazeno 100 kg pstruha obecného, kdy se jednalo o 450 ks ryb, tyto byly vysazeny do Trusovického potoka a do řeky Bystřice. Na Domašovský rybník byl vysazen pstruh duhový. Ještě nám zbývá vysadit do našich revírů 150 až 200 kg pstruha duhového v průběhu sezony.

Následně sdělil, že se na líhni vše vykulilo, tedy pstruh duhový, pstruh obecný a lipan. Produkce se nebude již navyšovat, jelikož kapacita líhně je naplněna.

Poté upozornil na potřebu zakoupení vysokotlakového čističe a na to že je málo brigádníků, proto je nutné přijmout alespoň na letní měsíce jednoho placeného brigádníka.

 

p. Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. předseda dozorčí komise:

Informoval o plánované změně řešení přestupků, kterých se dopustili rybáři.

 

p. Povalil člen výboru :

Uvedl, že provedl slovení potoka Domašovka, kde bylo vyloveno 257 ks pstruha obecného ve stadiu roček.

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 12. června 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MP v Bohuňovicích.

 

Zapsal :           Martin Lón

                        Jednatel

 

Rozdělovník :

1.      VÚS ČRS Ostrava

2.      Předseda

3.      Jednatel

4.      Hospodář

5.      Vedoucí práce s mládeží

6.      Ekonom

Předseda DK
Hodiny
 
Advertisement
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 26 visitors (81 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=