Zápis 02-2020

Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

---------------------------------------------------------------------------------

Zápis čís. 2/2020

 

z výborové schůze MO konané dne 11.2.2020 od 16.30 hodin v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Přítomni členové výboru: Mgr. Radomír Bednář, Jiří Slížek, Vlastimil Povalil, Martin Lón, Roman Čtvrtlík, Doc. Mgr. Miroslav Vepřek – předseda dozorčí komise, Ing. Josef Lavička, Čestmír Janošťík

 

Omluveni:

 

V úvodu předložil předseda program dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola plnění usnesení z poslední výborové schůze

 2. Příprava podkladů na výroční členskou schůzi

 3. Informace o plnění konečného rozpočtu 2019 a plnění rozpočtu za měsíc leden

 4. Informace o průběhu inventarizace majetku

 5. Informace o možnosti pojištění statutárních zástupců MO

 6. Informace k žádosti o dotaci podané za SZIF

 7. Informace ostatních členů výboru

 

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

 

 

1. Předseda zopakoval znění usnesení dle zápisu č. 1/2020, kdy konstatoval, že úkol č. 1 provést inventarizaci majetku byl splněn a úkol č. 2 zajistit potřebné podklady z účetnictví pro dozorčí komisy byl také splněn.

 

2. Dále sdělil, že do 16.2.2020 musí rybářský hospodář p. Janošťík, vedoucí rybářského kroužku p. Čtvrtlík a předseda Mgr. Bednář vypracovat zprávy pro výroční členskou schůzi, které v termínu zašlou na emailovou adresu předsedy.

3. Předseda podal informaci o tom, že účetní uzávěrka za rok 2019 bude vyhotovená do příštího týdne. Dále předložil plnění rozpočtu za měsíc leden 2020, kdy konstatoval, že příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu.

 

4. Dále Informoval o průběhu inventarizace majetku, která proběhla koncem měsíce ledna 2020 na pstruží líhni Bělá. Inventarizace byla provedena p. Bednářem, p. Janošťíkem a p. Otoupalíkem. Ze seznamu věcí byl vyřazen některý drobný majetek, který již nemá žádnou hodnotu.

 

5. Následně podal informaci o možnosti sjednání pojištění odpovědnosti statutárních zástupců, tedy předsedy a jednatele. Ve věci zatím probíhá průzkum poptávky po MO a čím více se do pojištění přihlásí zájemců, tím bude nižší cena ročního pojistného, která by se měla pohybovat v rozmezí 2 – 6 tisíc ročně.

 

6. Na konec svého vystoupení předseda uvedl, že na SZIF již zaslal všechny potřebné podklady a nyní čekáme na vyplacení dotace, které může trvat 2 – 3 měsíce.

 

 

7. Příspěvky ostatních členů výboru:

 

 

Čestmír Janošťík, hospodář:

 

- Nejdříve výbor informoval o stavu horního domašovského rybníka, který z důvodu velkých přítoků vody přetékal horní propustí a je zcela naplněn, dlužové stěny ve stavidle rybníka, které jsou ve špatném stavu, vydržely zvýšený nápor vody. Rybník bude předlužen před zahájením rybářské sezóny pokud možno někdy v polovině měsíce března 2020, podle počasí nejdříve musí roztát led a musí být zvýšený přítok, aby se rybníky po předlužení rychle dopustil.

 

- Dále podal návrh na mimořádné zarybnění námi obhospodařovaných rybníků kaprem a amurem, z naši finančních prostředků, jelikož se naší MO hospodářsky daří, představuje si nákup ryb za částku alespoň 20 000,- Kč. Tento návrh byl jednohlasně schválen všemi členy výboru, mimořádné zarybnění proběhne až v průběhu rybářské sezóny podle počasí a vezme si jej na starost hospodář p. Janošťík.

 

- Poté podal informace z líhně, kdy uvedl, že bylo na líheň dovezeno 24 tisíc jiker PD podzimního. Nyní se prodává jikra Po, kterých máme nadbytek, přes 1 mil. ks. Na líheň za poslední půl rok přicházejí noví brigádníci. Ryby jsou zdravé a jikry jsou v pořádku. Na líhni se po dlouhé době objevila vydra, nenapáchala velké škody. Na jaře by se měli pokácet uschlé smrky v areálu líhně a za plotem líhně, které již nejsou na našem pozemku, předseda bude kontaktovat příslušné polesí, aby lesníci tyto smrky pokáceli a předešli tak pádu stromů do líhně.

 

- Uvedl, že jarní vysazení ryb bude řešeno od stejného dodavatele jako v loňském roce, brigádníků u vysazování je dostatek z Moravského Berouna i Domašova nad Bystřicí.

 

- V minulém týdnu navštívil paní Žaloudkovou a převzal od ní všechny dokumenty a legitimace, které předal pokladníkovi Ing. Lavičkovi, který vše zkontroluje a oproti předávacímu protokolu předá p. Náplavovi, který převezme agendu po zesnulém zástupci hospodáře p. Žaloudkovi. P. Bednář, p. Lavička a p. Janoštík se zúčastnili pohřbu p. Žaloudka a zakoupili mu za naši MO kytici.

 

Ing. Josef Lavička:

 

- Informoval výbor o tom, že měl úkol z ÚS Ostrava vypracovat sumář povolenek, který v termínu splnil.

 

- Dále sdělil, že vyhotovil tabulku nevrácených povolenek, kterou taktéž odeslal v termínu na ÚS Ostrava. K tomuto uvedl, že letošní rok byl ve vracení povolenek nejhorší za poslední dobu, protože celkem 5 členů neodevzdalo své povolenky.

 

- Na konec uvedl, že od příštího roku bude mít v měsíci únoru upravenou prodejní dobu na PO a ST od 15:00 do 17:00 hodin, protože v únoru už moc rybářů kupovat povolenky nechodí. Změnu doby probere na výroční členské schůzi dne 22.2.2020.

 

Vedoucí rybářského kroužku Roman Čtvrtlík:

 

 • Podal informaci o tom , že zamluvil termíny na víkendové pobyty na rybníku Šinclák, kdy 1. pobyt proběhne od 31.7. do 2.8.2020 a 2. pobyt od 28.8. do 30.8.2020. Do konce měsíce února 2020 se musí zaslat na obecní úřad Bělkovice – Lašťany žádost o dotaci ve výši 5 000,- Kč, na rybářské závody, které proběhnou v Lašťanech na rybníku dne 2.5.2020. Žádost sepíše a zašle Mgr. Bednář. Dotace na víkendové pobyty na rybníku Šinclák přislíbila firma Hroší stavby, žádost je potřeba zaslat v březnu, nebo dubnu r. 2020, mělo by se jednat o částky 2 x 10 000,- Kč.

 

 

Martin Lón – Jednatel:

 

 • Informoval výbor o došlé emailové korespondenci.

 

 • Dále projednal dotaz našeho člena p. Hobzy k jeho zadržené povolence a pana Hobzu telefonicky vyrozuměl.

 

 

 

Po projednání všech bodů programu přijal výbor MO ČRS Domašov nad Bystřicí toto

 

usnesení:

 

I. Bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu plnění usnesení

 2. Zprávu o plnění rozpočtu za 1/2020

 3. Předloženou korespondenci

 

 

II. Schválil:

 

 1. Provedení mimořádného zarybnění z prostředků MO Domašov nad Bystřicí v průběhu rybářské sezony 2020 ve výši 20.000,- Kč

 2. Vyřazení drobného majetku z evidence dle předloženého seznamu.

 

 

III. Ukládá

 

 1. Mgr. Bednářovi, p. Janoštíkovi a p. Čtvrtlíkovi do 16.2.2020. vypracovat a odeslat zprávy k výroční členské schůzi.

 2. Mgr. Bednářovi zpracovat žádost o dotaci na rybářský kroužek na obec Bělkovice-Lašťany

 

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 10.3.2020 od 16.30 hod. v RZ U Hlaváčů v obci Bohuňovice.

 

Zapsal: Martin Lón

Jednatel

 

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava

 • Předseda

 • Jednatel

 • Hospodář

 • Vedoucí práce s mládeží

 • Ekonom

 • Předseda DK

 

Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 47 visitors (91 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free