Upozornění

Čistota vod v rybářských revírech

 

Povinností členů ČRS při zjištění mimořádné události na povrchových vodách (havárie, znečištění vody, úhyn ryb, nedostatek vody a jiné skutečnost zhoršující kvalitu vody

Každý, kdo zjistí havárii, nebo jinou mimořádnou událost na rybářském revíru, či na rybochovném zařízení, je povinen ji neprodleně ohlásit. Havárii, či mimořádnou událost hlaste těmto příslušným orgánům a institucím v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (zákon o vodách) a těmto osobám: 

            Uvedené telefonní kontakty jsou na havarijní a nepřetržité linky, kde je možné volat kdykoliv (mimo Městský úřad Šternberk - zde pouze v úřední dobu).

            V zájmu včasného zachycení havárie a získání potřebných ke zjištění původince havárie je nutné dodržet výš uvedenou prioritu hlášení a zabránit tak ekologickým škodám.

            Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout potřebné údaje České inspekci životního prostředí, Hasičskému záchrannému sboru, případně Policii ČR, pokud si jejich poskytnutí vyžádají.

 

 

Další činnost – zajištění důkazů

            Pokud členové ČRS nebo rybářská stráž zjistí v terénu mimořádnou událost na povrchových vodách, měli by v mezích svých možností na místě zdokumentovat zjištěné skutečnosti (např. fotograficky, zákresem, odběrem vody, apod.) a zajistit přítomnost Policie ČR, případně Městské policie a orgánu místní veřejné správy, dále na místě sepsat stručný protokol (zápis) s tímto obsahem: datum, místo, čas, osobní údaje přítomných, popis zjištěného stavu a podpisy přítomných.

Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 155 visitors (361 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free