Rak Signální - Výzva

Račí mor:

 • nákaza způsobuje masové úhyny našich druhů raků; vysoce citlivé druhy: rak říční, rak kamenáč, rak bahenní
 • původcem je plísni podobný organismus Aphanomyces astaci, zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky v 19. století, od té doby ještě několikrát s americkými raky
 • šíří se pomocí spor, které přežívají ve vodě (stačí vlhko) až několik týdnů; nesnesou vysušení
 • nenapadá žádné jiné živočichy kromě raků (ryby, vodní larvy hmyzu či drobní korýši zůstávají na lokalitě výskytu račího moru nezasaženi), nákaza se často šíří i proti proudu a raky je často možné nalézt v různých fázích onemocnění (živé, ale mimo úkryty, umírající, mrtvé) – tím se úhyn raků na račí mor liší např. od úhynu vlivem nárazového znečištění vody nebo nedostatku kyslíku
 • primárním zdrojem nákazy jsou introdukované severoamerické druhy raků, odolné vůči onemocnění; u nás se vyskytuje rak pruhovaný a rak signální
 • k přenosu nákazy dochází také infikovanou vodou a infikovanými mokrými předměty!

Rybářské aktivity mohou přispívat k šíření račího moru, proto:

 • nemanipulujte s jakýmikoliv druhy raků a nevysazujte (nepřenášejte) je na nová místa (rak říční a rak kamenáč jsou dle zákona kriticky ohroženými druhy, rak bahenní je druh ohrožený – veškerá manipulace s nimi je zakázána zákonem; rak pruhovaný a signální jsou druhy nežádoucí a zákon zakazuje jejich další šíření)
 • na místě masového úhynu raků s podezřením na račí mor nejlépe přerušte veškeré rybářské aktivity do následující sezóny, nepřenášejte raky jinam! (už se jim nedá pomoct), nevstupujte do vody, v žádném případě nepoužívejte stejné rybářské vybavení na dalších místech, upozorněte veřejnost
 • v případě podezření na výskyt raka pruhovaného nebo raka signálního na místě vaší práce dodržujte při přesunu na jiná místa pravidlo dezinfekce veškerého vybavení, které přichází do kontaktu s vodou
 • vhodná dezinfekce vybavení:
 1. opravdu dokonalé vysušení sítí, holínek, nádob apod. (spory mohou zůstat živé i ve vlhkém blátě na holínkách!)
 2. dezinfekční přípravky na bázi jódu nebo chlóru (např. Savo v koncentraci doporučené výrobcem pro běžnou dezinfekci)
 3. horká voda
 4. kombinace některých výše uvedených možností (sníží pravděpodobnost přenosu nemoci na minimum)
 • stejnou zásadu (dezinfekce vybavení, alespoň dokonalým vysušením) by bylo vhodné dodržovat preventivně i před každou prací na místech se známým výskytem původních druhů raků
 • při převozu ryb mezi rizikovými lokalitami je vhodné několikrát přesunout ryby do čisté vody, aby se výrazně snížilo množství spor obsažených ve vodě
 • v případě nálezu úhynu raků s podezřením na račí mor kontaktujte Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde je možné vyšetřit vzorky raků a zjistit, zda jde o račí mor (kontakty: Eva Kozubíková, tel: 602 206 550, mail: evikkk@post.cz nebo Adam Petrusek, tel: 602 656 937, mail: petrusek@cesnet.cz)
Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 48 visitors (96 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free