Kružberk

KRUŽBERK

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí řeky Odry.


http://www.kruzberk.cz/imgs/cz/prehrada.JPG

Původní záměr převážně energetického využití průtoku Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoku pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Kromě hlavního účelu - zásobování surovou pitnou vodou - nádrž současně nalepšuje nízké průtoky a snižuje povodňové průtoky v Moravici pod nádrží a umožňuje využité vodní energie. Betonová tížní hráz vysoká 32,6 m je založena do skalního podloží. Součástí vodního díla i je zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na pravostranném přítoku Lobník, sloužící k zachycení splavenin. V povodí nádrže jsou z důvodu zachování vhodné jakosti vody stanovena pásma hygienické ochrany (zákaz koupání). K vodní nádrži si můžete udělat pěkný výlet pěšky (červená značená trasa) nebo na kolech (cyklotrasa č. 551, 503). Přehrada se také proslavila TV seriálem Velké sedlo.Ve vodě přehradní nádrže není umožněno koupání a provozování vodních sportů, ale je možné tu chytat ryby. Východním směrem od přehradní hráze jsou skalní útvary, využívané horolezci jako cvičné stěny.

Technické informace

 

Výstavba 1948 – 1955

 

Účel nádrže

 

-          Dodávka surové vody pro úpravu na vodu pitnou přiváděnou tlakovou štolou do úpravny vod v Podhradí v množství až 2,7 m3/s.

-          Zajištění stanovených minimálních průtoků v řece Moravici pod Kružberkem 1,10 m3/s.

-          Nadlepšování průtoků v profilech níže na tocích pro zajištění odběrů pro průmysl a pro zajištění minimálních průtoků.

-          Snížení povodňových průtoků pod Kružberkem. Kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk svým retenčním prostorem sníží kulminaci povodňové vlny PV100 o objemu 42,1 mil. m3 a průtoku 231 m3/s (v profilu Slezská Harta) a 81 m3/s z mezipovodí Kružberka na 55m3/s v letním období a na 90 m3/s v zimním období.

-          Omezení kolísání hladiny vody na Slezské Hartě v rekreačním období.

-          Dodávka vody k energetickému využití v elektrárně v přehradní zdi Kružberka (HC III)

-          Dodávka vody k energetickému využití ve vodní elektrárně v Podhradí (HC I) tlakovou štolou.

-          Dodávka vody pro rybné hospodářství pod hrází Kružberka.

 

Hydrologické poměry

 

-          Plocha povodí pro profil hráze A      (km2):             566,67

-          Dlouhodobý průměrný průtok Qa     (m3/s):                 6,46

-          Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na

       povodí Pa                (mm):              825,00

 

Betonová tížní hráz s kruhovým půdorysem sestává z 22 bloků, z nichž 5 je přepadových

 

-          Délka v koruně                                                                    279,80m

-          Maximální výška hráze nad dnem údolí                                34,5 m

 Nádrž

-          Délka zátopy                                                                        10,50km

-          Maximální hloubka při max. retenční hladině                     31,00 km

 

 Prostor v nádrži

 

-          Stálého nadržení                                               0,000 – 4,019 mil. m3

-          Zásobení                                                                 4,0128,598mil.m3

-          Retenční ovladatelný                                     28,598 – 35,525 mil.m3

-         Bezpečnostní                                                     35,52545,965mil. m3

 Funkční objekty přehrady

  Bezpečnostní přeliv hrazený segmentovými uzávěry o výšce 3 m, spadiště, skluz a vývar

délka předivné hrany                                                             5 x 11,05 m

kapacita přelivu při max. retenční hladině                     5 x 106,00 m3/s

Spodní výpustí (blok č. 10)

ocelové potrubí                                                                      2 x 1800 mm

kapacita při max. hladině (431,10 m n. m.)                        2 x 49,40 m3/s

Vodárenský odběr (strojovna tlakové štoly)

dno vtoku do tlakové štoly: horní                                       420,10 m n. m.

                                    dolní                                                407,60 m n. m.

http://www.kruzberk.cz/imgs/cz/rez_hrazi.JPG


Pohled na Hráz

Pohled na Hráz - při malém stavu vodu

Pohled z Žumpy směrem na přítok

Přítok v zimě

Přítok v zimě

Pohled na Žumpu z Blat

Pohled na Křížek z Kosy

Pohled na Kosu z Velké zátoky

Rozednění na Přítoku

Labutě na přítoku

Šifrák

Šifrák

Šifrák

Pohled na Šifrák

Pohled z Žumpy směrem na Šifrák

Pohled z Žumpy směrem na Šifr

Pohled z Žumpy smrem k Medlicím

Pohled z Žumpy směrem ke Kostelu

Pohled z Žumpy smrem ke kostelu

Pohled z Žumpy směrem ke Křížku

Pohled z Žumpy směrem ke kostelu

Přítok při rozednění

Přítok ráno

Přítok v podvečer

Přítok ráno

Pohled z Kosy směrem k Velké zátoce

Pohled z Kosy směrem na Skály

Pohled z Kosy směrem na Skály

Pohled z tzv. Kosy
Hodiny
 
Návštěvnost
 
TOPlist
Aktuální počasí
 
Video z líhně
 
Anketa
 
Miniaplikace
 
Dnes již byli 60 visitors (148 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free